Caio Vita (NL/Br)

expo

 

From facial recognition, emotion detection, to predictive vision, today’s Computer Vision technologies are able not only to process and analyze visual data, but it is also capable of generating a realistic copy of its subject’s looks and movements. These algorithms are trained with references from data-sets which are often incomplete and include a disproportional representation of a given subject.
This work is an investigation on Computer Vision systems that are currently being developed. It takes a look at systems used to identify, analyze and process visual data. Then, tools designed to create a digital representation of the human body are used to trick the algorithm.

 


 

Van gezichtsherkenning, emotie-detectie tot voorspellende visie; de hedendaagse computervisie-technologieën worden niet alleen gebruikt voor het verwerken en analyseren van visuele gegevens, maar het is ook in staat om een realistisch exemplaar van het uiterlijk en de bewegingen van het onderwerp te genereren. Deze algoritmen worden getraind met referenties uit datasets die vaak onvolledig zijn en een disproportionele weergave van een bepaald onderwerp bevatten.
Dit is een onderzoek naar systemen voor computervisie die momenteel worden ontwikkeld. Er wordt gekeken naar systemen die worden gebruikt om visuele gegevens te identificeren, analyseren en verwerken. Vervolgens hulpmiddelen die zijn ontworpen om het algoritme te maken.

 

caiovita.com