Olivier Pauwels (B)

expo

photo: Roy te Lintelo

 

Olivier Pauwels is a Belgian artist holding a graphic arts degree. He started his career as a painter and graphic designer, but he turned his attention towards three-dimensional assemblages. It’s exactly those fascinating assemblages that trigger everyone’s imagination.

 

With an eye for detail and a strong preference for old materials, Olivier creates an apocalyptic image track. This track seeks the balance between humor and threat, violence and love, renewal and reconditioning.

Extraordinary examples of Olivier’s artwork are his cyber babies: android creatures, born from old toy dolls and old machine parts. These humanoid contraptions, which originally were given an undeniably steampunk look or donned military attributes, are moving as well as fascinating. They enable the artist to express his own view of the world.
The artist guides us towards a surreal world of ‘Cyber ​​Babies’ and futuristic machines.It’s an escape from reality, as a statement launching every baby, every new-born into an outrageous world. A world in which the mass hysteria of the constantly wanting more determines the rhythm of life. The babies are the seed for the next generation.They’re a blank slate on which we can project our wishes, fears and dreams of the future.

 


 

Olivier Pauwels is een Belgische kunstenaar met een diploma grafische kunst. Hij begon zijn carrière als schilder en grafisch ontwerper, maar hij richtte zijn aandacht op driedimensionale assemblages. Het zijn juist die fascinerende assemblages die ieders verbeelding teweegbrengen.

Met oog voor detail en een sterke voorkeur voor oude materialen, creëert Olivier een apocalyptisch beeldtracé. Dit nummer zoekt de balans tussen humor en dreiging, geweld en liefde, vernieuwing en terugbrengen naar oude staat.

Bijzondere voorbeelden van Olivier’s kunstwerken zijn zijn cyberbabys: androïde wezens, geboren uit oude speelgoedpoppen en oude machineonderdelen. Deze humanoïde constructies, die oorspronkelijk een onmiskenbaar steampunk-uiterlijk kregen of militaire attributen droegen, zijn zowel ontroerend als fascinerend. Ze stellen de kunstenaar in staat zijn eigen kijk op de wereld uit te drukken.
De kunstenaar begeleidt ons naar een surrealistische wereld van ‘Cyber ​​Babies’ en futuristische machines. Het is een ontsnapping aan de realiteit, als een statement waarbij elke baby, elke pasgeborene, wordt gelanceerd in een waanzinnige wereld. Een wereld waarin de massahysterie van het constant verlangen naar meer het ritme van het leven bepaalt. De baby’s zijn het zaad voor de volgende generatie. Het is een schone lei waarop we onze wensen, angsten en toekomstdromen kunnen projecteren.

 

olivierpauwels.com